AXAP - Biuro rachunkowe

 • Księgowość
  Księgowość
  Oferujemy kompleksowy zakres usług prowadzenia księgowości firm - włącznie z kontaktami z właściwymi urzędami
 • Projekty UE
  Projekty UE
  Dysponujemy bogatym doświadczeniem w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Finansów i Unii Europejskiej
 • Optymalizacja kosztów
  Optymalizacja kosztów
  Pomagamy zoptymalizować koszty prowadzenia działalności oraz strategię podatkową

Droga do sukcesu

 • Indywidualne podejście
  Indywidualne podejście
 • Nowoczesne rozwiązania
  Nowoczesne rozwiązania
 • Profesjonalizm
  Profesjonalizm
 • Wysokie kwalifikacje
  Wysokie kwalifikacje

OFERTA

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa
 • Kadry i płace w tym sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • Opracowywanie instrukcji i regulaminów
 • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby klienta (np. raporty, wnioski kredytowe)
 • Sprawozdawczość statystyczna

 

Kadry i Płace

 • Sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie deklaracji PIT, ZUS
 • Prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy
 • Bieżąca obsługa pracowników (zaświadczenia o zatrudnieniu , o zarobkach)
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT 11, PIT 8B)

 

Obok usług kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spraw
kadrowo - płacowych oferujemy również:

 • Kontrole dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Bieżącą kontrolę należności zobowiązań firmy klienta
 • Sporządzanie i dostosowanie planu kont do indywidualnych potrzeb firmy klienta
 • Obsługę w zakresie prowadzonych kontroli skarbowych i podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Prowadzenie ewidencji VAT oraz rozliczanie z tytułu podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji
 • Czynności kontrolne i doradcze
  • usprawnienie obiegu dokumentów,
  • kontrola poprawności sporządzanych dokumentów,
  • informowanie o wszelkich zmianach w przepisach podatkowych i o działalności gospodarczej